Aktualnie nie ma obowiązku składania do Urzędu Skarbowego deklaracji PIT-5 dotyczącej dochodu uzyskanego z działalności firmy. Dotyczy to rozliczeń firm na zasadach ogólnych ( także Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów ).
Obowiązkowe jest natomiast odprowadzanie miesięcznych zaliczek.
O sposobie obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych możesz przeczytać w dalszej części artykułu.

Czytaj dalej

Sposób obliczania zaliczek z uwzględnieniem składek ZUS możliwych do potrącenia z zaliczki:

Artykuł z forum